การ์ตูน ‘ปา จิ ง โกะ’ สอนให้รักสามัญสำนึกบนโลกของคนญี่ปุ่น

ปา จิ ง โกะ ส่งผลทำให้เกิดสถานการณ์การก่อการร้าย หรือไม่ ในการกระทำที่เป็นการรังแกผู้อื่นโดยการใช้ภาพอนาจารของเด็กอ่อน หรือเด็กเล็ก เช่นเดียวกับการส่งต่อภาพหรือวิดีโอต่างๆ เหล่านี้ไปทางออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์ถือเป็นการละเมิดกฎหมาย และเข้าข่ายความผิดทางอาญาในประเทศญี่ปุ่น ผลของการกระทำเช่นนี้อาจทำให้บุคคลหรือองค์กรต่างๆ ต้องเผชิญกับความเสียหายทางการเงิน การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือความเสียหายอื่นๆ ในทางธุรกิจ พร้อมทั้งอาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กรหรือบุคคลดังกล่าว

การร่วมมือกันขององค์กรต่างๆ หน่วยงานรัฐบาล และหน่วยงานด้านความมั่นคงปลอดภัย เพื่อร่วมกันสืบสวนสอบสวน และดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญเพื่อปกป้องสิทธิส่วนบุคคลและความมั่นคงของสังคม